It all comes down to R-E-S-P-E-C-T

  Doel van verwerking
  WebsiteFactory verwerkt uw persoonsgegevens om met u in contact te komen.

  Wettelijke grondslag
  Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag: Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

  Ontvangers persoonsgegevens
  WebsiteFactory zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Meer informatie over de voornoemde door WebsiteFactory getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met WebsiteFactory zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

  Bewaartermijn persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens zullen door WebsiteFactory worden bewaard voor een duur van 3 maanden.

  Rechten betrokkenen
  U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht WebsiteFactory te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan WebsiteFactory verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

  Contactgegevens
  Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die WebsiteFactory doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u via email of per post indienen Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

  WebsiteFactory
  Ambachtsweg 16
  4691 SC Tholen

  info@websitefactory.nl
  0166 - 601078

  Klachten
  Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door WebsiteFactory neem dan contact op met WebsiteFactory via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

  Vragen? We horen het graag!