Website

  Groen wordt steeds belangrijker. Er zijn mensen die de problemen bagatelliseren, maar de meesten onder ons weten dat er iets moet gebeuren. Groen is belangrijk omdat groen onder druk staat.

  En dus doen we het allemaal: afval scheiden om zo een bijdrage te leveren aan de recycling van goederen en verpakkingen. Maar dan? Troep is en blijft troep; ook wanneer het gescheiden is. Hoe wordt afval weer grondstof zodat er een gesloten systeem ontstaat?

  Scheurwater Kunststof Recycling (SKR) brengt recycling al jaren in de praktijk. Gescheiden kunststof afval wordt in de productiefaciliteit van SKR opnieuw een grondstof voor nieuwe producten. De geavanceerde processen van SKR geven handen en voeten aan een nieuwe manier van omgaan met onze natuurlijke omgeving waarin duurzaamheid centraal staat.

  Het was een voorrecht voor WebsiteFactory om een website te ontwikkelen voor SKR om zo een bescheiden bijdrage te leveren aan een innovatieve industrie die belangrijk is voor onze gezamenlijke toekomst.

  Een vrijwel lege homepage met wel heel erg veel ‘witruimte’ representeert op adequate wijze dit schone bedrijf met z’n transparante werkwijze. Mooi om programmeercode te schrijven met een duurzaam oogmerk. Dat is wit met een groen randje.


  Je website recyclen?