The proof is in the pudding

Door Jos de Keijzer − 28 juni 2019

The proof is in the pudding, zeggen de Engelsen. Bewijs voor iets moet tastbaar zijn; je moet het kunnen zien, proeven, aanraken. In dat opzicht zijn de Engelsen rasechte empiristen. De zintuigelijke waarneming is de enig toelaatbare basis voor de aanname van een bepaalde claim.
 
In veel situaties is deze houding terecht. Laat het maar zien! Bewijs het maar!
 
In de ontwikkeling van WebsiteFactory zagen wij ons voor eenzelfde uitdaging gesteld. Je kunt wel mooi beweren dat je prachtige of goedwerkende websites weet te ontwikkelen, maar kun je dat ook? Het eerste wat mensen doen, is naar je website kijken om te zien of je die claim voor jezelf waar kunt maken.
 
Een bijkomende vraag is dan wat de criteria zijn voor zo’n website. Werken alle linkjes? Kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief? Is de website ‘responsive’? Allemaal leuke criteria, maar het gaat zo vaak over de technologie terwijl het programmeren van de site maar een beperkt aandeel heeft in het succes ervan.
 

Communicatie

Minstens zo belangrijk is de vraag hoe de website bijdraagt aan de communicatiedoelstellingen die de aanvankelijke aanzet gaven tot het ontwikkelen van de website. Komt de identiteit van de boodschapper goed tot uitdrukking? Wordt de doelgroep effectief bereikt en aangesproken? Draagt de website bij aan de te voeren strategie?
 
Dat klinkt allemaal als communicatie mumbo-jumbo, maar het is echt van cruciaal belang dat techniek en strategie samenwerken om de juiste boodschap weg te zetten. Is die samenwerking, die mix, er niet dan kun je beter niets doen. Weggegooid geld!
 
Hoewel onze visie niet volstrekt uniek is, besloten wij in onze eigen communicatie de aandacht te vestigen op het belang van de integratie van strategie en techniek. Onze uitdaging werd groter naarmate wij beseften dat het onze taak was om ervoor te zorgen dat the proof in the pudding is.
 

Proeven

Alleen zo zouden wij ons kunnen onderscheiden van onze concurrenten. Alleen door daadwerkelijk te bewijzen dat het samengaan van strategie en techniek, leidt tot een uniek product dat op unieke wijze communiceert, kunnen wij de markt ervan overtuigen dat wij echt iets te zeggen hebben.
 
Aan mij was de taak om met een verhaal te komen, een concept, dat dit verhaal vertelt, gekaderd in een ontwerp dat anders is dan de meeste websites die je tegenkomt. Ik ging dus voor een ontwerp met verticale objecten. Aan mijn collega Arnd-Jan was de taak om het geheel werkend te krijgen op een wijze die recht doet aan het verhaal dat er lag. Hij moest bijvoorbeeld html-paginawisselingen vloeiend laten verlopen. Een bijna onmogelijke opgave. Toen was het onze taak om samen de onderdelen bij elkaar te brengen, de puzzel compleet te maken en door de laatste barrières heen te komen.
 
Het resultaat is www.websitefactory.nl, de website die jij nu bezoekt. We zijn er blij mee, want we geloven dat we er daadwerkelijk in geslaagd zijn om design, strategie, en webdevelopment op een nieuwe wijze met elkaar te verbinden zodanig dat de website op een geheel eigen wijze iets unieks te zeggen. Proef die pudding maar.